Installere Garena Liên Quân Mobile APK

  • Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 1 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 2 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 3 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 4 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 5 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 6 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 7 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 8 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 9 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 10 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 11 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 12 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 13 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 14 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 15
The description of Garena Liên Quân Mobile
Đầu TRƯỜNG HUYỀN THOẠI - THẮNG BẠI Tai Ky Nang!
Cung SAT CANH TREN đầu Trường 5v5 hoàn toàn Moi og mien phi!

GIỚI THIỆU
Khang định bản enn, satte Canh Đồng đôi, Thach đầu henge Trieu nguoi Choi khác qua VO så Nhung cuộc chiến 5v5 cực hay TREN đầu Trường trực tuyến huyền thoại MOBA Esports 5v5 Liên Quân Mobile - thắng bại Tai Ky Năng! Han Thong tìm trận dưới 10 Giay, TRAN đầu Dien Bien hogge nhoáng Djay kịch Tinh, Ket qua Phan định chiến thắng dưới 10 Phut. Tham gia chơi hoàn toàn Mien Phi Voi kho Tuong Vua høyet Vua chat TU VO enn thoại quốc Te, chiêu thức KY Ao đặc SAC Djay Dja Dang, Chien thuật biến Tau Vo cùng tận ... VA rotte Nhieu Nhung điểm tinh túy cực hay KE Thua TU Cac Tua spillet Huyen thoại MOBA Esports PC Noi Tiếng xuất SAC Nhat Thế Gioi.

Hay chọn ngay MOT biệt danh Vua chat Vua høyet, gia nhập Thế giới huyền thoại MOBA Esports 5v5 Liên Quân Mobile Mien Phi - siêu phẩm bom Tấn Neste theo của Garena - va khiến toàn Bo Gioi Biet Djen ti CUA Ban!

Tinh Nang

1. Che DJO choi Dja Dang, Thoa SUC Chien đầu
• Bên cạnh bản DJO 5v5, nguoi Choi CO Thoa SUC Cung bạn Bè trải nghiệm Cac bản DJO tùy biến khác như 5v5 ngẫu nhiên, 3v3, 1V1, VA Nhung CHE dJO Choi đặc biet cực hay Liên TUC được hetten nhật dựa TREN Phan hồi của nguoi Choi.

2. Giao tranh liên HiT, så Tai KY Năng
• Chiến thắng Dua TREN ba va Chi ba yếu deretter chốt bảo Djam Công Bằng Tuyet đôi đúng Chat MOBA Esports: KY Nang, Đồng đôi, VA chien Thuat. SU Khac biệt duy nhất giữa nguoi Choi Voi nguoi Choi Chinh là qua Trinh Trui Ren VA tích lũy kinh nghiệm Dje Vuon LEN MOT tầm cao Moi.

3. Choi Moi Luc Moi NOI og hoàn toàn mien phi
• Thoi gian chờ tìm trận Trong Chop Mat. Dien Bien trận cực nhanh Voi giao Tranh og Hanh Đong Ingen ra liên HiT nhằm bảo Djam thời lượng trận Vua Phai. CHI 10 Phut MOT Tran, tha hồ thoải mái chơi Liên Quân Mobile Bat KY đầu, Say balltre KY Luc não, đặc Biet hoàn toàn mien phi!

4. Thao TAC đơn giản, de dàng làm quen
• Han Thong Điêu khiển TØI Gian Djay tinh Te GOM chi2 ô Phim AO: ï Trai di Chuyen, ô phải tung Djon đánh og chiêu thức Kem bộ hỗ tRO AI tự Chi định MUC Tieu. Nguoi Choi SE Chi Cần đúng 2 ngón tay, VA dưới 5 Giay trải nghiệm Dje San sàng thách Thuc Moi cuộc chiến!

5. Voice chat tiện dụng, giao Tiep De Dang
• Han thống tích Hop stemmechat thời gian Thuc, VA Bo chatte nhanh linh hoạt tùy Bien theo ý myon. Dien Bien TRAN đầu nhanh Djen đầu, TOC DJO giao tiếp sẽ càng nhanh og tiện lợi Djen Djay.

6. CANH Tranh đầu henge, thách thức định cao
• Cuộc chiến thi tho Tai Năng Djay Tinh MOBA Esports, den Hien bản Linh TREN Bang XEP henge huyền thoại của Liên Quân Mobile ngày càng nóng og Mer Voi sự tham gia của những anh tài TU CA Quốc nội lan Quốc Te. Ai Se La Nhung cá Nhan men Pha Djen định cao? Ban Chinh là nguoi Nam giù Câu Trä LOI!
Additional information
Category
Action
Installs
10,000,000 - 50,000,000
Current Version
1.19.1.1
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Teen
Offered By
Garena Mobile Private
Date Published
Dec 06, 2017