Installare Garena Liên Quân Mobile APK

  • Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 1 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 2 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 3 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 4 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 5 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 6 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 7 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 8 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 9 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 10 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 11 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 12 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 13 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 14 Garena Liên Quân Mobile APK screenshot thumbnail 15
The description of Garena Liên Quân mobile
Đầu TRƯỜNG HUYỀN Thoai - THẮNG BẠI Tai Ky Nang!
Cung SAT CANH trên đầu Trường 5v5 hoàn toàn mới e Mien PHI!

GIỚI THIỆU
Khang định Ban Than, SAT CANH đồng đổi, Thach đầu hàng Triệu người Choi khác qua vô Số Nhung cuộc chiến 5v5 cực hay trên đầu Trường trực tuyến huyền Thoai MOBA Esports 5v5 Liên Quân mobile - thắng bại Tai Ky Năng! Egli Thong tìm trận dưới 10 Giay, Tran đầu Dien Bien Chop nhoáng djay Kich tính, Ket qua phân định chiến thắng dưới 10 PHUT. Tham gia chơi hoàn toàn Mien Phi VOI Kho Tuong VUA fieno VUA Chat từ vô di quanto thoại quốc tế, chiêu thức KY AO Djaco sắc djay Dja Dang, cane thuật biến Tau vô cùng tận ... và Rat Nhiều Nhung điểm tinh túy cực hay Ke Thua từ CAC Tua gioco Huyen Thoai MOBA Esports PC Noi tiếng xuất sắc Nhat thế Gioi.

Hay chọn ngay Một biệt danh VUA Chat Vùa fieno, gia NHAP thế giới huyền Thoai MOBA Esports 5v5 Liên Quân mobile Mien PHI - siêu phẩm bom Tan Tiep theo của Garena - VA khiến toàn Bo Gioi BIET đen tên cua BAN!

Tinh Nang

1. Che độ Choi Dja Dang, Thoa Suc Chiến đầu
• Bên cạnh bản Djo 5v5, người Choi CO Thoa Suc Cung Ban bè trải nghiệm Cac bản Djo tùy biến khác như 5v5 ngẫu nhiên, 3v3, 1v1, và nhung Che độ Choi Djaco BIET cực hay Liên Tuc được tappo nhật dựa trên Phan hồi của người Choi.

2. Giao tranh liên Tuc, così tài KY Năng
• Chiến thắng Dua trên ba ba và Chi Yeu, per poi chốt bảo Djam công bằng tuyet đối đúng Chat MOBA Esports: KY Nang, đồng đổi, và Chiến Thuat. Su Khac biệt duy nhất giữa người Choi Voi người Choi chính là quá Trinh trui rèn và tích lũy kinh nghiệm DJE Vuon lên Một tầm cao mới.

3. Choi Moi Moi Luc Noi e hoàn toàn Mien PHI
• thoi gian chờ tìm trận Trong CHOP Mat. Dien Bien trận cực Nhanh VOI Giao tranh e Hành động NO ra liên Tuc nhằm bảo Djam thời lượng trận Vua phải. CHi 10 phut Một Tran, tha hồ Thoai mái chơi Liên Quân mobile Bat KY đâu, vào Bat KY Luc não, Djaco BIET hoàn toàn Mien Phi!

4. Thao Tác đơn giản, De dàng làm Quen
• Egli Thong điều Khien tối Gian djay tinh tế GOM Chi 2 Ô phim AO: Ô trái di Chuyển, ô phải tung Djon đánh e chiêu thức KEM bộ hỗ tro AI tự Chi định Muc Tieu. Người CHOI SE Chi Cần đúng 2 ngón tay, VA dưới 5 Giay trải nghiệm DJE San sàng thách thức moi cuộc chiến!

5. Chat vocale tiện dụng, Giao Tiep De Dang
• Egli thống tích hợp chat vocale thời gian thực, và bộ chattare nhanh linh hoạt tùy bien Theo ý Muon. Dien Bien Tran đầu Nhanh đen đâu, toc độ giao tiếp sẽ càng Nhanh e tiện lợi đen djay.

6. CANH tranh đầu Hang, thách thức định cao
• Cuộc chiến Thi Tho tài Năng djay tính MOBA Esports, Hien bản Linh trên Bang XEP appendere huyền thoại của Liên Quân mobile ngày càng nóng HON VOI sự tham gia của những anh tài từ Ca quốc Nội LAN quốc tế. Ai Se La Nhung cá nhân ma PHA đen định cao? Ban chính là người Nam GIU câu di Risposte!
Additional information
Category
Action
Installs
10,000,000 - 50,000,000
Current Version
1.19.1.1
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Teen
Offered By
Garena Mobile Private
Date Published
Dec 06, 2017