Installieren Garena Liên Quân Mobil APK

  • Garena Liên Quân Mobil APK screenshot thumbnail 1 Garena Liên Quân Mobil APK screenshot thumbnail 2 Garena Liên Quân Mobil APK screenshot thumbnail 3 Garena Liên Quân Mobil APK screenshot thumbnail 4 Garena Liên Quân Mobil APK screenshot thumbnail 5 Garena Liên Quân Mobil APK screenshot thumbnail 6 Garena Liên Quân Mobil APK screenshot thumbnail 7 Garena Liên Quân Mobil APK screenshot thumbnail 8 Garena Liên Quân Mobil APK screenshot thumbnail 9 Garena Liên Quân Mobil APK screenshot thumbnail 10 Garena Liên Quân Mobil APK screenshot thumbnail 11 Garena Liên Quân Mobil APK screenshot thumbnail 12 Garena Liên Quân Mobil APK screenshot thumbnail 13 Garena Liên Quân Mobil APK screenshot thumbnail 14 Garena Liên Quân Mobil APK screenshot thumbnail 15
The description of Garena Liên Quân Mobil
Đầu TRƯỜNG HUYỀN Thoai - THẮNG BẠI TAI ky nang!
Cung sAt Canh trên đầu Trường 5v5 hoàn toàn mới und Mien PHI!

GIỚI THIỆU
khang định bản Thân, SAt CANH đồng đổi, Thạch đầu hàng Triệu người CHOI khác qua vô số nhung cuộc chiến 5v5 CUC Heu trên đầu Trường trực tuyến huyền Thoai MOBA Esports 5v5 Liên Quân Mobil - thắng bại tại ky Năng! Er Thống tìm trận dưới 10 Giay, TRAN đầu Dien Bien CHOP nhoáng djay KICH tính KET Qua Phan định chiến thắng dưới 10 Phut. Tham gia chơi hoàn toàn mien PHI với kho Tường VUa Heu VUa ChAT từ vô số als thoại quốc Te-, chiêu thức Kỳ AÖ đặc sắc DJAY Đa Dang Chien thuật biến TAU vô cùng tận ... và RATTE Nhiều nhung điểm tinh túy CUC Heu kE Thừa từ các tUA Spiel Huyen Thoai MOBA Esports PC NOI tiếng xuất sắc Nhất Thế giới.

Hãy chọn ngay một biệt danh VUa ChAT VUa Heu, GIA nhập Thế giới huyền Thoai MOBA Esports 5v5 Liên Quân Mobil mien PHI - siêu phẩm bom Tấn Tiep theo của Garena - và khiến toàn bộ Thế giới BIET đến tên CUA BAN!

Tinh NANG

1. ChE độ CHOI Đa Dang, THOA Suc Chiến đầu
• Bên cạnh bản Đỏ 5v5, người CHOI có thể THOA Suc cUNG bạn bè trải nghiệm cac ban Đỏ tùy biến khác như 5v5 ngẫu nhiên, 3v3, 1v1, và nhung ChE độ CHOI đặc BIET CUC Heu Liên TUC được CaP nhật dựa trên Phan hồi của người CHOI.

2. Giao tranh liên TUC, so tài ky Năng
• Chiến thắng DUA trên ba và Chỉ ba yếu dann chốt bảo Djam công Bằng Tuyet đổi đúng ChAT MOBA Esports: ky Năng, đồng đổi, và Chiến thuat. SÜ Khắc biệt duy nhất giữa người CHOI với người CHOI Chính là quá Trinh trui REN và tích lũy kinh nghiệm để Vuon lên một tầm cao mới.

3. CHOI MOI luc MOI NOI und hoàn toàn Mien PHI
• Thới gian chờ tìm trận trong CHOP Matte. Dien Bien trận cực nhanh với giao tranh und hành động nö ra liên TUC nhằm bảo Djam thời lượng trận VUa Phai. Chỉ 10 Phut một TRAN, tha hồ Thoai mái chơi Liên Quân Mobil Bát Kỳ đầu, vào Bát Kỳ luc nào, đặc Biet hoàn toàn Mien PHI!

4. Thao Tác đơn giản, DE dàng làm quen
• hE Thống điều Khien TOI Gian DJAY tinh tế GOM chi2 ô phim AÖ ó trái di Chuyen, ô phải tung Djon đánh und chiêu thức Kem bộ HÖ TRO AI tự Chỉ định mục Tiêu. Người CHOI Sé Chi kann đúng 2 ngón tay, và dưới 5 Giay trải nghiệm để San sàng thách thức MOI cuộc chiến!

5. Sprach-Chat tiện dụng, giao Tiep de Dang
• Er thống tích hợp Voice-Chat thời gian Thuc, và bộ Chat nhanh linh hoạt tùy BIEN theo ý Myon. Dien Bien TRAN đầu nhanh đến đầu, toc độ giao tiếp sẽ càng nhanh und tiện lợi đến djay.

6. Canh tranh đầu HANG, thách thức định cao
• Cuộc chiến thi Tho tài Năng djay tính MOBA Esports, thể hiện bản Lĩnh trên BANG xep HANG huyền thoại của Liên Quân Mobil ngày càng nóng HON với sự tham gia của những anh tài từ ça Quốc Nội Lân Quốc tế. Ai Se là Nhung cá nhân aber Pha đến định cao? BAN Chính là người NAM GIU Câu TRA LOI!
Additional information
Category
Action
Installs
10,000,000 - 50,000,000
Current Version
1.19.1.1
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Teen
Offered By
Garena Mobile Private
Date Published
Dec 06, 2017