Pasang PapanKekunci GO - EMOJI APK

  • PapanKekunci GO - EMOJI APK screenshot thumbnail 1 PapanKekunci GO - EMOJI APK screenshot thumbnail 2 PapanKekunci GO - EMOJI APK screenshot thumbnail 3 PapanKekunci GO - EMOJI APK screenshot thumbnail 4 PapanKekunci GO - EMOJI APK screenshot thumbnail 5 PapanKekunci GO - EMOJI APK screenshot thumbnail 6 PapanKekunci GO - EMOJI APK screenshot thumbnail 7 PapanKekunci GO - EMOJI APK screenshot thumbnail 8
The description of PapanKekunci GO - EMOJI
GO Keyboard - Aplikasi Terbaik Google Play Tahun 2016 di 20 negara !
- Papan kekunci terbaik di Google Play.
- 200 juta pengguna di seluruh dunia dan menyuaikan papan kekunci mereka.

Nikmatisetiapketikananda!Papankekunci#1 Teratasdi pasaran Google Play!PapanKekunci GOialahpapankekunciEmoji Percumayang menyediakan auto pembetulan yang lebihbaikdanantaramukamesrapengguna.Iamenyokong 60+ bahasadankumpulanbahasainisedangberkembangseperti yang andakehendaki. Simbol-simbol di papankekunciadalahserasipadasemuaaplikasi popular termasuk SMS, Gmail, Whatsappdan lain-lain.Yang paling penting: Kami mendengarandadanberitahu kami!

Ciri-ciri:
★ Percuma800+ Emoji danmuka smiley comel yang meletup(ʘ‿ʘ)
Iaadalahpercumauntukmenggunakanpek 800+ emotikon, emojidanmuka smiley yang comel. Iadikumpulkankedalamkategori yang berbezasupayaandadapatmenemuinyadengancepat. Dan lebihbanyakemoji akandatang!

★ Temaberwarna-warnidanpemalamberguna
Terdapat10000+temaberwarna-warni di pasaran yang serasidenganPapanKekunci GOdankamiberikantemapercumasetiapminggu! Iapilihanandauntukmenonjol di kalanganrakan.Selainitu, kami mempunyaibeberapaciriuntukmembuatandamenaipdenganlebihseronokdancepat.Andamesticuba input suaradanperakamsuara.

★ Bar alatyang bolehdikonfigurasikan di kawasanpapankekunci
Inginmengaksessemuaemotikon emoji ataumengedithalamandengansatuklik?Bar alat kami menyediakanduaentripintasantersuaiuntukmenyesuaikantabiatmenaipanda. Andabolehmenetapkandanmenukarnyapadabila-bila masa.

★ Cadanganpembetulanperkataan
PapanKekunci GOcukupbijakuntukmengecamkesilapanmenaipdanmenyediakancadanganpembetulankepadaandaketikafungsicadanganpembetulandidayakan.Tiadalagikecuaianmenaip.

★ Pelbagaisusunatur, menyokongperanti tablet dangerakisyaratmenaip
Iamenyediakanpelbagaisusunaturseperti QWERTY, QWERTZ dan AZERTY untuk mod telefondansusunatur yang lain khususuntuk tablet pad. Andajugabolehmeluncurkanjari di skrinuntuk input yang cepat.

★ Seronokmenaipdanbebasmenetapkan
Andabolehbebasmenetapkanimejlatarbelakangandasendiribegitujugamenggunakanpemalamperakamsuarauntukmemindahkansuaraandakepadabunyi yang berbeza.Iaterlalumenyeronokkanuntukmenghantarkepadarakananda. Cubalah!

★ Privasi
Kami tidakakanmengumpulmaklumatperibadiandatermasukmaklumatkadkreditdansebagainya.Namun, andamunkinmenerimaamaransemasamengaktifkanPapanKekunci GOyang mengatakan“Papankekunciinimungkinmengumpul data peribadianda.”Mesejamaraniniadalahsatumesej standard dalam Android untuk SEBARANG aplikasipapankekuncipihakketiga, jadijanganbimbang.

SoalanLazim
1. BagaimanauntukmendayakanPapanKekunci GO di telefonbimbitsaya?
Langkah 1: klikikonbukaPapanKekunci GO, klikuntukmendayakanPapanKekunci GOdantetapkansebagailalai;
Langkah 2: carisebarangkotak input daniasudahbolehdigunakan!

Bahasa yang disokong

Silaikuti kami diFacebook: http://goo.gl/kLxbSl

PenggunaanaplikasiiniadalahtertaklukkepadaTermaPerkhidmatan kami: http://www.goforandroid.com/en/term-of-service.html
DasarPrivasi: http://www.goforandroid.com/en/privacy-policy.html
Changelog / What's New
Bug fixes and performance improvements
Additional information
Category
Tools
Installs
100,000,000 - 500,000,000
Current Version
3.30
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Offered By
GO Keyboard Dev Team
Date Published
Feb 06, 2018