ติดตั้ง 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK

  • 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 1 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 2 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 3 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 4 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 5 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 6 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 7 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 8 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 9 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 10 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 11 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 12 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 13 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 14 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 15 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 16 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 17 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 18 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 19 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 20 세븐나이츠สำหรับ Kakao APK screenshot thumbnail 21
The description of 세븐나이츠สำหรับ Kakao
첫번째사황에이스 각성하다!
- 사황 4 종지급이벤트진행중 !!

[에이스각성기념특별이벤트]
1. 간단한업적클리어시에이스지급
2. 사황 4 종지급이벤트중!
3. 각성사황장비포함, 세린이의선물상자!

가정의달기념특급이벤트도만나보세요♥

■■■■■게임소개■■■■■

비주얼이다른전략! 거부할수없는초강력비주얼 RPG
세븐나이츠สำหรับ Kakao

1. 수백명의영웅들과팀을만들어모험을떠나자!
2. 쉽고빠른자동전투로누구나손쉽게즐길수있는게임!
3. 다이나믹하고다양한게임모드!
- 모험모드: 13 개의영지를정복하며나의영웅을성장시키자!
- 결투모드: 자웅을겨루고최강임을인증하는결투장!
- 무한의탑: 나의한계는어디인가! 도전하고또도전하자!
- 요일던전: 매일다른영웅들을조합하여공략하는재미!
- 공성 / 길드전: 길드원과협동하여최강의길드가되자!
- 보스전: 극강의보스를물리쳐최고임을증명하라!

■상품정보및이용조건안내■
※유료아이템구매시별도의요금이부과됩니다
- 공급자: 넷마블게임즈 (주) 대표이사권영식
- 이용조건및기간: 게임내별도고지된내용에따름
(사용기간이표시되지않은경우, 서비스의종료일까지를사용기간 으로간주)
- 결제금액및방법: 상품별별도고지된결제금액및결제방법에따름
(외화결제시환율및수수료등으로인해실제청구금액과다를수있음)
- 상품 지급방식: 게임내구매한아이디 (캐릭터) 로즉시지급
- 넷마블고객센터: 1588-3995 (평일오전 9 시 ~ 오후 6 시상담가능)
- 최소사양: CPU 듀얼코어 1.2GHz, Ram 1GB
- 주소: 서울특별시구로구디지털로 300
- 사업자번호: 105-87-64746
- 통신판매업번호: 제 2014- 서울구로 -1028 호

개인정보 취급방침: http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=ko
서비스운영정책: http://help.netmarble.com/policy/t ? erms_of_service.asp สถาน = โกะ
----
개발자연락처:
02-1588-3995
서울특별시구로구디지털로 300
사업자번호: 105-87-64746 (# ) 통신판매업번호: 제 2014- 서울구로 -1028 호
Changelog / What's New
1. 신규각성영웅추가 2 기타개선
Additional information
Category
Role Playing
Installs
10,000,000 - 50,000,000
Current Version
5.1.21
Requires Android
2.3.3 and up
Content Rating
Everyone 10+
Offered By
Netmarble Games
Date Published
Jan 11, 2018